Otakantaa.fi: Ikääntyneiden turvallinen elämä

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Otakantaa.fi -sivustolla voi keskustella ikäihmisten turvallisesta elämästä 27.4. asti. Otakantaa.fi on internetissä toimiva kansalaisfoorumi, jossa kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia tai muita hallinnon ajankohtaisten toimenpiteiden valmistelua.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 26.11.2009 toimenpideohjelman valmistelusta ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi. Toimenpideohjelmassa esitetään suosituksia ikääntyneiden asumisen ja liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi sekä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi. Valmistelun avuksi toivotaan vastauksia ikääntyneiden turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä ehdotuksia siitä, miten ikääntyneiden turvallisuutta voitaisiin ylläpitää ja parantaa.

 

Turvallinen elämä ikääntyneille -keskustelu Otakantaa.fi -sivustolla

Powered by Web Agency