Mahdollisuus edistää aktiivista ikääntymistä EU-rahoituksella

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Euroopan alueiden komitea, Euroopan komissio ja ikäihmisten foorumi AGE ovat julkaisseet esitteen, jossa esitellään mahdollisuuksia tukea EU-rahoituksella alueellisia ja paikallisia aloitteita, jotka edistävät aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä yhteisvastuuta. Esitteellä on tarkoitus edistää Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoden 2012 tavoitteita.

 

Suurin osa aktiivista ikääntymistä edistävistä aloitteista tehdään ilman EU:n tukea, mutta monissa tapauksissa EU-rahoituksella voi olla merkitystä. Esitteessä kerrotaan, mitä resursseja on käytettävissä ja miten alueelliset ja paikalliset toimijat voivat hyödyntää niitä. Rahoituksen avulla kannustetaan toimijoita etenkin maiden väliseen yhteistyöhön.

 

Esitteessä on lukuisia esimerkkejä EU-rahoitteisista hankkeista sekä esittelyt tärkeimmistä aktiivisen ikääntymisen hankkeita edistävistä EU:n rahoitusohjelmista.

 

Esite:

 Active ageing EU funding.pdf

Powered by Web Agency