Vuosi 2012 on EU:ssa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Alkanut vuosi 2012 on Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Aktiivinen ikääntyminen tähtää siihen, että ihmiset voivat ikävuosien lisääntyessä elää täyttä elämää niin työssä, kotona kuin oman yhteisönsä jäseninäkin. Sukupolvien välinen solidaarisuus mahdollistaa eri-ikäisten vahvuuksien tunnustamisen ja arvostamisen. Yhdessä osaamme enemmän ja jokainen voi oppia toisiltaan.

 

Teemavuoden tavoitteet Suomessa

  • Luodaan kansalaisille, kansalaisjärjestöille, työpaikoille ja kouluille edellytyksiä ymmärtää entistä paremmin aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen yhteistyön tärkeys ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittymiselle ja säilymiselle koko elinkaaren kuluessa.
  • Edistetään aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä yhteistyötä mahdollistavien menetelmien levittämistä työpaikoille, kouluille ja kansalaisjärjestöille.
  • Tuetaan sukupolvien solidaarisuuteen liittyvien kysymysten entistä perusteellisempaa ymmärtämistä. Teemavuoden aikana kootaan tietoa kuhunkin sukupolveen kuuluvista erilaisista ryhmistä ja niiden toimintakulttuureista.


Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hanketta EU:hun päin ja Työterveyslaitos vastaa teemavuoden organisoinnista Suomessa.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta

 

Powered by Web Agency