Neljän polven treffit - JOS IKÄ EROTTAA, TOIMINTA YHDISTÄÄ!

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Vuonna 2012 ollaan uteliaita ja tutustutaan eri-ikäisiin ihmisiin, sillä Euroopassa vietetään aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Vanhustyön keskusliitto toteuttaa teemavuoteen liittyen haastekampanja Neljän polven treffit, jossa viritetään ikäpolvien välistä myönteistä kanssakäymistä sekä käynnistetään tähän liittyvää toimintaa ja yhteisöjä.

Kampanjassa innostetaan eri tahoja – kuten järjestöjä, kuntia, seurakuntia, oppilaitoksia, kulttuuriorganisaatioita, yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä – järjestämään ikäpolvia yhdistävää toimintaa sekä kertomaan siitä muillekin. Vanhustyön keskusliitto koordinoi kampanjaa, kerää tietoa toiminnasta sekä saattaa toimijoita yhteen.

Neljän polven treffit -haastekampanjassa halutaan:

  • Nostaa ikäpolvien välinen kanssakäyminen ja sen myönteiset vaikutukset laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • Tehdä ikäpolvia yhdistävä toiminta näkyväksi ja lisätä sitä
  • Järjestää tapahtumia ja levittää toimintamuotoja


Neljän polven treffit -haastekampanjassa järjestetään monenlaista toimintaa. Kevätkaudella teemana on ruoka ja perinteet, jota kampanjassa juhlistetaan rennolla Neljän polven illallistapahtumalla ystävänpäivänä 14.2. Kesäkausi alkaa jo huhtikuun lopussa, sillä 29.4. vietetään sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivää ja kokoonnutaan Neljän polven karnevaaleihin. Kesällä teemana on liikunta ja syksyllä kulttuuri, jota harrastetaan esimerkiksi lokakuun perinteisellä Vanhustenviikolla.

Kampanjassa luodaan pohjaa kansallisille linjauksille hyvistä sukupolvien välisistä toimintakäytännöistä. Siinä löydetyistä ja sen innoittamana kehitetyistä toiminnoista kootaan sähköinen tietopankki käytäntöjen levittämiseen. Tietopankin avulla uudet toimijat voivat suunnitella ikäpolvitoimintaansa.

Haastekampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä useiden järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Mukana ovat muun muassa Ikäinstituutti, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Marttaliitto, Nuori Suomi, Oppifi Oy, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Suomen Vanhempainliitto ry sekä Suomen Veteraaniurheiluliitto ry. Kampanjaa tukee RAY.


Lisää tietoa kampanjasta: www.ikapolvet.fi/haastekampanja

Neljän polven treffit on myös Facebookissa

 

Powered by Web Agency