Alli Paasikiven Säätiöltä rahoitusta sukupolviteemaiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä kansalaistoimintaan

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä Suomen kotien aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

Säätiö jakaa vuonna 2012 apurahoja ja hankeavustuksia seuraavia aloja koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kansalaistoimintaa varten:

  • kilpailuyhteiskunnan vaikutukset perheisiin ja kasvatukseen
  • sukupolvien välinen yhteys ja hyvinvointi
  • lasten ja nuorten voimavarat selviytymisessä.


Tutkimushankkeissa suositaan korkeatasoisia, mieluiten post doc –tasoisia hankkeita. Yliopistollisista opinnäytetöistä voivat tulla kysymykseen väitöskirjat. Yhteisöt voivat hakea osarahoitusta yllä mainittuihin aihepiireihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita varten. Tutkintojen suorittamiseen ulkomailla, matkoihin, painatuskuluihin tai laitehankintoihin ei myönnetä rahoitusta.

APURAHOJEN HAKUAIKA ALKAA 1.1.2012 ja PÄÄTTYY 13. HELMIKUUTA 2012. Haku tapahtuu Alli Paasikiven Säätiön verkkosivuilla täytettävällä lomakkeella.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä toukokuussa ja myönnetyt apurahat ovat nostettavissa viimeistään syyskuun alussa 2012.

Tiedustelut hakemus@allipaasikivensaatio.com tai puhelimitse 0403587203 (Heikki Hiilamo).

Lisätietoja Alli Paasikiven Säätiön sivuilta

Powered by Web Agency