Blogi

 Taustaa

Juniorit ja Seniorit -arjessa yhdessä leaderrahoitteisen kehittämishankkeen toteuttaja on Valkeakosken 4H-yhdistys. Monelle sana 4H kertoo eri asioita ja usein muistoja tulvii kymmenien vuosien takaisista ajoista, kun yhdistyksen turvin hoidettiin palstaviljelyä, pidettiin huolta ympäristöstä keräämällä lannoitesäkkejä ja kerättiin kasveja erilaisiin tarkoituksiin. Sitähän 4H:n toiminta edelleenkin on, vaikka eri suhteessa eri paikkakunnilla. Kun maailma muuttuu, muuttuu usein myös 4H: tilanteen mukaan, mutta perusarvoja - Hyvyys, Hyvinvointi, Harkinta ja Harjaannus - unohtamatta. Niitä ei ole tarvinnut muuttaa, sillä ne taipuvat aikaan kuin aikaan.


4H tekee edelleen nuorisotyötä, mutta toiminta voi olla metsän ja uonnon ohella mitä vain taivaan ja maan välillä. Toiminta riippuu henkilökunnasta, joka yleensä koostuu yhdestä tai useammasta palkatusta toimihenkilöstä sekä arvokkaista vapaaehtoisista. Valkeakoskella vuoden 2013 kerhotoiminta (6-12-vuotiaat) on ollut mediapainotteista perinteisten heppa- ja lemmikkikerhojen rinnalla. Nuoria 4H-järjestö kannustaa täysivaltaiseen kansalaisuuteen, yritteliäisyyteen sekä itsenäiseen ja yhteisölliseen elämään. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi työelämäkursseja. Uusin kursseista on 4H-yrityskurssi, jonka käytyään yli 13-vuotias nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen tarjoamaan vaikka pihatyö-palveluita.
   

Juniorit pihatyökurssillaJuniorit ja seniorit arjessa yhdessä -hanke


Kannustus yhteisöllisyyteen ja yritteliäisyyteen on myös Juniorit ja seniorit yhdessä -hankkeen punainen lanka. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 13–28-vuotiaat valkeakoskelaiset nuoret ja yli 65-vuotiaat seniorit. Toisena kohderyhmänä ovat paikalliset nuoriso- ja senioriyhdistykset sekä lapsiperheet.
 


Nyky-yhteiskuntamme on usein unohtanut nuoret ja eläkeiän saavuttaneet: ihmiset, jotka eivät ole vielä työiässä tai ovat sen jo ylittäneet. Nuoret notkuvat ostoskeskuksissa tai kauppojen parkkipaikoilla ja voivat pahoin, mediassa viestitään. Entä miten on eläkeläisten tilanne? Taitavat hekin notkua ostoskeskuksissa tai maaseudun toreilla, mikäli on aamuiseen katukuvaan uskominen. Media antaa ymmärtää, että hekin voivat pahoin. Tämä hanke on kohdistettu nuoriin ja eläkeikäisiin juuri näistä syistä: tuodaan yhteisöllisyys takaisin ja Juniorit ja Seniorit yhteen, vaikka työikäiset eivät heitä vielä/enää tarvitsisi.
 

Hankkeen idea lähti Ylitornion 4H-yhdistyksen NUVIRE -hankkeesta, jota muokkasin vastaamaan Valkeakosken alueen tarpeita ja laitoin vähän omaakin mukaan. Palasin aikaan, kun itse olin lapsi. Juureni ovat Lapissa: olen kotoisin maaseutukylästä ja ylpeä maatilan tyttö. Ylitorniolta en ole vaan Sodankylästä; sillä on "vissi" ero ja senhän jokainen kotipaikkaansa rakastava tietää.


Meidän kotona asuivat saman katon alla sisarusteni ja vanhempieni lisäksi myös isovanhemmat. Lapsuudenkotimme oli myös isämme lapsuudenkoti, ja suvun kantatalo useamman sadan vuoden ajalta. Koen, että lapsuuteni rikkaus perustui kolmen sukupolven jakamaan kotiin. Opin mummultani paljon sellaista, mitä ei esimerkiksi koulussa osattu opettaa. Uskon, että mummuni oppi myös paljon meiltä lapsenlapsilta, vaikka silloin ei vielä esimerkiksi teknologia mennyt menojaan, kuten tänä päivänä. Pappaani en ehtinyt koskaan tuntemaan, mutta uskon myös hänen oppineen paljon lapsenlapsiltaan, kuulemani mukaan ainakin isäntäaikojaan lempeämmäksi. Suku oli aina lähellä, varsinkin kesäisin kotimme täyttyi sukulaisista ja epävirallisista sukujuhlista. Siksi on mahtavaa, että tänä kesänä pidettiin ensimmäiset viralliset sukujuhlat: kutsuvieraita oli jo sata jos ei toinenkin! Jos ei ihan kahta sataa niin useampi sukulainen kuitenkin, "met lappilaiset taijamma laittaa aina vähän sitä Lapin lissää".


Kolmen sukupolven taloudet ovat tulkintani mukaan jäämässä pikkuhiljaa unholaan. Ennen oli hyvinkin yleistä, että isovanhemmat jäivät paikoilleen asumaan, kun yksi heidän lapsistaan ryhtyi perustamaan omaa perhettään samaan taloon. Tämä symbioosi oli kaikin puolin kätevä ja hyödyllinen. Jos isovanhempien kunto ei riittänyt itsestä huolehtimiseen, vanhemmat toimivat omaishoitajina. Vanhemmat saivat isovanhemmilta apua sekä lastenhoitoon että kodin ylläpitoon, minkä tähden yhteisasuminen oli sekä perheille että yhteiskunnalle äärettömän taloudellista. Ei ole siis mikään ihme, jos päiväkotimme pursuavat lapsista ja vanhainkodeissa jää vanhukset ilman riittävää hoitoa tai toisen
ihmisen seuraa.

Yhteisöllisyyden hyöty on myös siinä, että lapset oppivat pienestä pitäen arvostamaan isovanhempiaan ja että iän karttuessa he tekivät askareita isovanhemmilleen
Isovanhemmat pitävät huolen, että lapset kuulevat tarinoita vanhoista ajoista. Miten asiat ovat ennen tehty? Entä millainen oli aika ennen puhelimia? Lapset taas opettavat isovanhemmille "niitä nykyajan haihatuksia" ja mikä on "uusinta uutta". Mikä on tabletti, jos sitä ei suuhun tai ruokapöydälle laiteta? Mikä ihme on androidi, jos se ei ole avaruusolento?  

 

Hankkeen toiminta

Hanke pyrkii luomaan sekä yhteisöllisyyttä että konkreettisia, arkea helpottavia maksullisia palveluita vanhenevan väestön turvaverkoksi. Nuori käy valmennuksen, minkä avulla hän pystyy avustamaan eläkeiän saavuttanutta arjen askareissa: he voivat käydä juttelemassa ja antamassa vaikka IT-tukea ikäihmisille. Koti on kaikille rakas ja paras paikka asua. Virikkeet ja aktiviteetit pitävät yllä muistia ja henkistä vireystasoa. Organisoimalla ja valmentamalla nuoria kodin pieniin palvelutöihin järjestetään heille samalla ansiotöitä ja kannustetaan yritteliäisyyteen.

Nuorten ja vanhusten kohtaamisesta arkisissa asioissa, kuten esimerkiksi tekniikan käytössä ja opastamisessa, on korvaamatonta apua. Kun nuorten ja ikäihmisten kohtaamisia saadaan - vaikka hieman keinotekoisestikin - aikaiseksi, sukupolvien välinen käytännön tietotaito siirtyy puolin ja toisin ja sukupolvien välinen kuilu tasaantuu. Monet asiat ovat jäämässä pikkuhiljaa kännyköiden ja Internetin varaan ja teknillistyneen yhteiskunnan myötä ikäihmiset tarvitsevat tukea ja neuvontaa tietokoneiden, television ja puhelimien kanssa. Teknisen neuvonnan lisäksi nuoria valmennetaan 4H-työelämäkurssien avulla piha- tai kotitöihin. Lisäksi ne nuoret, jotka haluavat vaihtaa ajatuksia vanhempien ihmisten kanssa, saisivat oman kummimummon tai - papan. Näin saataisiin nuoret sidottua paremmin toimintaan myös jatkossa.


Hankkeen toisena toimintakohteena ovat seniorit ja lapsiperheet. Valkeakoskella asuu hyväkuntoisia ja aktiivisia ikäihmisiä. Osalla ei ole omia lapsia tai lapsenlapsia tai jos on, he eivät välttämättä asu Valkeakoskella. Valkeakoskella on myös paljon sellaisia lapsiperheitä, joiden isovanhemmat asuvat kaukana tai ovat kuolleet. Hyväkuntoisilla eläkeläisillä voisi riittää virtaa varapappa ja varamummo -järjestelmän luomiselle. Tämä toimintamuoto auttaa lapsiperheitä saamaan tukea arkeen ja verkostoa ympärilleen; sille on kysyntää ainakin kaupunkialueella, oletettavasti myös maaseudulla.
 


Kokonaisuudessaan hanke on lähtenyt käyntiin erinomaisesti. Nuoret on työvalmennettu huhtikuun ja toukokuun aikana ja jopa kymmenkunta nuorta kävi 4H-yrityskurssin perustaakseen senioripalvelua tarjoavan 4H-yrityksen. Nuoret olivat niin kysyttyjä, että ennen heidän valmistumistaan kurssilta, heitä pyydettiin tekemään erinäisiä keikkoja pölyjen pyyhkimisestä nurmikon leikkuuseen. Alle 16-vuotiaat nuoret olivat ehkä paras kohderyhmä tekemään tällaista palvelutoimintaa, koska hyvin usein he jäävät ilman "oikeita" kesätöitä.
 

Yhteistyökumppanit, Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi ja koulutoimi, ovat olleet mukana ideoinnissa ja suunnittelussa. Koulutoimen puolelta erityisesti yläkoulujen oppilaanohjaajat ovat olleet hankkeessa mukana. Muut paikalliset yhdistykset kuten Valkeakosken Kuvataiteilijat ja monet senioriyhdistykset ovat myös osallistuneet viemään hanketta eteenpäin.

Hanke alkoi tammikuussa ja loppuu jo vuoden 2013 loppuun mennessä. Uskoisin kuitenkin, että se saa jatkoa: välitön etu menee suoraan Junioreille ja Senioreille. Hankkeesta lisää Valkeakosken 4H-yhdistyksen Internet-sivuilla www.4h.fi/valkeakoski.


VALKEAKOSKEN 4H-YHDISTYS ry
Elina Erola
toiminnanjohtaja/
hanketyöntekijä

Powered by Web Agency


Kommentit

satunnainen lukija 17.09.2013 · Edit Vastaa

Hyviä pointteja yhteiskunnan nykytilasta!

Jätä kommenttisi

Guest 21.10.2017