Blogi

Viriketoiminta ja taide ovat välttämättömiä vanhusten hoitotyön välineitä kommunikoinnin avaamisessa, rohkaisussa, ymmärtämisessä ja vahvistamisessa. Parhaimmillaan viriketoiminta ja taide vahvistavat luontevasti vanhusta huomioivaa, tasa-arvoista ja hyvinvointiin tähtäävää arvomaailmaa hoivayhteisössä. Olen nähnyt ja kokenut tämän kuuden vuoden aikana, kuinka vanhustyössä upeasti yhdistyvät nämä elementit. Vanhuksen etu toteutuu kun hänen toiveitaan kuunnellaan. Näitä toiveita pystyy kuulemaan, kun hoivayhteisö tuntee ja ymmärtää vanhuksen elämän historian. Tähän historiaan pääsee käsiksi taiteen ja kulttuurin kautta. Ne nostavat muistisairaasta esiin asioita, joita hän ei muuten kykene ilmaisemaan. Kun malttaa pysähtyä, vaikka vain hetkeksi, voi kohdata ihmeellisen maailman ihan läheltä.

Vanhetessa oleminen muuttuu, pelkistyy ja haurastuu, mutta haurauden ja kuultavuuden oheen tulee kuitenkin uusi voima, joka syntyy läsnäolosta ja ajan tuoman perspektiivin sekoituksesta. Se on erittäin lumoavaa. Tuokiot vanhusten kanssa, arkiset jutustelut, muistojen kuuntelu, keskustelu ja ihmettely ovat erittäin merkityksellisiä. Katsomalla menneisyyteemme palautuu meille kaikille elävänä mieleen eletyt elämämme. Siihen kuuluvat tunnelma, tuoksu ja äänet. Taiteen avulla voi tehdä aikamatkan nykyisestä elettyyn ja koettuun.

Vanhustyön ammattilaisille pitäisi antaa oma kokemus taiteen merkityksestä, jotta he ymmärtäisivät mistä on kyse. Virikkeellisyyden ja taiteen tuomisessa vanhuksen arkeen ei ole kyse pelkästään taiteen kokemisesta ja näkemisestä, vaan myös jostain paljon laajemmasta asiasta.


Oma työskentely seniorisäätiössä

 

Olen sata kertaa sanonut "luulin jotain tietäväni, mutta vanhukset ovat opettaneet minua". He ovat opettaneet minua kuuntelemaan ja pysähtymään heidän toiveittensa ääressä. Tämä on ollut erittäin haasteellista, kun olen pyrkinyt toteuttamaan heidän toiveitaan ja haaveitaan arkipäivän piristykseksi. Olen halunnut, että he saisivat kokea vielä sellaisia asioita joista he luulivat joutuneensa luopumaan. Parasta on ollut, kun on pystynyt täyttämään vanhusten toiveet.

Kaikista tärkeintä on ollut hyvän verkoston ja verkostokumppanuuden luominen. Haasteellista on ollut, kun kaikki kulttuuritoiminta on toteutettu vapaaehtoistyönä. Olen saanut rohkaista nuoria ihmisiä kohtaamaan vanhuksia. Eri-ikäisillä ihmisillä on paljon annettavaa toisilleen. Kuuden vuoden aikana on ollut paljon hienoja hetkiä. Olen huomannut kulttuurin hyvää tekevän vaikutuksen. Se on lähentänyt omaisia omiin läheisiinsä, se on tuonut hengähdystauon henkilökunnalle, kulttuuri on vaikuttanut ryhtiin ja kävelyyn. Tapahtumien jälkeen ilo on ollut käsin kosketeltavaa.


Ihmiset ovat halunneet tehdä hyvää. Taitelijat ovat halunneet osallistua tähän, he ovat tunteneet huolta ikääntyneistä. He ovat tulleet mukaan suurella sydämellä ja he ovat halunneet vastata asukkaiden toiveisiin.


Kirsti Holmberg
Vapaaehtoistyön suunnittelija
Helsingin Seniorisäätiö

Powered by Web Agency


Kommentit

Kiva juttu! Olen tehnyt taidetoimintaa muistisairaiden kanssa ja sen on ennen kaikkea ollut hauskaa sekä ohjattavista, että ohjaajasta. Lisää voi lukea tästä http://luovuudesta.blogspot.fi/.

Laittaisitko minulle sähköpostia asian tiimoilta.

Jätä kommenttisi

Guest 21.10.2017