Tutkimus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Elämänkulku ja ikäpolvet -hankkeen tutkimusosiossa selvitetään, miten eri aikoina syntyneet ihmiset näkevät oman paikkansa ikäpolvien ketjussa sekä suhteessa itseään nuorempiin ja vanhempiin.

 

Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi,
  • miten eri ikäpolviin kuuluvat ihmiset jäsentävät elämänkulkua, omaa elämänvaihettaan ja suhteitaan toisenikäisiin ihmisiin
  • millaiset kokemukset yhdistävät tai erottavat eri-ikäisiä ihmisiä nyky-yhteiskunnassa
  • millaisia jännitteitä ja tasoittavia tekijöitä ikäpolvien välillä on, mihin suuntaan ne ovat kehittymässä ja mitä seuraamuksia tällä on

 

Tutkimusosuus pohjaa hankkeen aikana kerättyihin tutkimus- aineistoihin:  ryhmäkeskusteluihin, ikäpäiväkirjoihin, järjestökyselyyn, media-aineistoon sekä aihepiirin yleiseen näkymiseen perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseksesta kerrotaan enemmän keväällä 2014 ilmestyvässä kirjassa Ikäpolvien taju - Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa.

Powered by Web Agency