Muuta toimintaa

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Koko Suomi leikkii

Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2014 käynnistämä kolmevuotinen yli 3 miljoonan euron suurhanke. Hankkeen tavoitteena on luoda sukupolvien kohtaamispaikka eli Terhokerho jokaiseen Suomen kuntaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Terhokerhoihin ovat tervetulleita kaikki 5-10-vuotiaat lapset sekä eläkeläiset ja muut aikuiset. Terhokerhot tarjoavat paikan leikille ja muulle puuhastelulle, kiireettömälle yhteisen ajan viettämiselle ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamisille. Toteutuksesta vastaavat hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti.

 

Kylämummi- ja -vaari –toiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kylämummi- ja -vaari –toiminnassa vapaaehtoiset aikuiset antavat aikaansa lapsille esimerkiksi päiväkodeissa sekä MLL:n perhekahviloissa ja kerhoissa. Toiminnalla halutaan tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua, lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, siirtää kulttuuriperintöä, luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä sekä lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista.  

 

Varamummo- ja -vaari –toiminta

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus Talkoorenkaassa Keravalla aloitettiin vuonna 2007 Varamummo- ja -vaari –toiminta, jonka tavoitteena on toimia siltana eri sukupolvien välillä, siirtää kulttuuriperintöä sekä tukea lapsiperheitä arjessa. Ajatuksena on tarjota perheille mahdollisuus kohdata iäkkäämpiä ihmisiä, jos omia isovanhempia ei ole tai he asuvat kaukana.  

 

Mummila

Pienperheyhdistyksen Mummila on kolmen polven toimintakeskus Helsingin Vuosaaressa. Mummilassa tarjotaan mahdollisuus kolmen sukupolven yhdessäoloon, koulutetaan kummimummeja ja -vaareja ystäviksi jäsenperheiden lapsille, joilla ei ole suhdetta omiin isovanhempiinsa sekä järjestetään monenlaista toimintaa ja teemaryhmiä mummeille ja vaareille.

 

Leirimummot ja -vaarit

Parasta Lapsille ry:n leirimummona tai -vaarina voi toimia joko lasten leireillä tai monikulttuurisilla perheleireillä. Mummoilta ja vaareilta ei odoteta pallon perässä juoksemista vaan heidän toivotaan olevan ylimääräinen syli lapsille, jotka sitä kaipaavat. Mummojen ja vaarien toivotaan tuovan leirielämään omia lapsuuden taitojaan eli asioita, jotka saattavat olla jopa vieraita tämän päivän lapsille kuten metsäretket, saunan lämmitys, soutaminen, onkiminen tai vaikka kukkaseppeleiden tekeminen. Mummot ja vaarit voivat lukea satuja tai vaikka vain jutella lasten kanssa.

 

Kouluvaarit

Turussa toimivan Kouluvaarit ry:n kouluvaarit ovat joukko vapaaehtoisia yli 55-vuotiaita miehiä, jotka haluavat olla alakoulun oppilaiden ja opettajien apuna. Vaarin kanssa oppilaat voivat tehdä tehtäviä, keskustella ja kuulla tarinoita. Kouluvaarit ovat omalta osaltaan tukemassa kasvatustoimintaa sekä kehittämässä hyvää ja turvallista kouluympäristöä. He tuovat oppimiseen lisäarvoa omalla erikoisosaamisellaan ja elämänkokemuksellaan.

 

Aikuisystävätoiminta

Mannerheimin lastensuojeluliiton Keski-Suomen piirin Aikuisystävätoiminnassa toteutetaan ehkäisevän lastensuojelun vapaaehtoistoimintaa perustuen Sukupolvet verkoksi- ja Välittävät sukupolvet –hankkeiden (2002–7) aikana kehitettyyn sukupolvien välisen mentoroinnin malliin. Aikuisystävätoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset toimivat lasten ja nuorten kanssa yhdessä muun muassa harrastusten, läksyjen ja retkien parissa. 

 

Sukupolvet verkoksi –hanke (2002–2004)

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Sukupolvet verkoksi –hankkeen päämääränä oli turvata lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen, mentoroinnin, malli riittävien aikuiskontaktien mahdollistamiseksi. 

 

Välittävät sukupolvet –hanke (2005–2007)

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Välittävät sukupolvet –hankkeen tavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden tukeminen kehittämällä mentorointia ehkäisevän lastensuojelun ja yhteisötyön välineeksi. Hankkeessa sovellettiin Sukupolvet verkoksi -hankkeessa luodun sukupolvien välisen mentoroinnin menetelmää uusilla alueilla, uusissa yhteisöissä ja laajojen yhteistyöverkostojen toteuttamana.

 

Isosisko-toiminta (Storasysterverksamhet)

Folkhälsanilla on kouluvaari- ja varamummo-toiminnan lisäksi isosisko-toimintaa (storasysterverksamhet), jossa nuoret aikuiset naiset toimivat "isosiskoina" nuoremmille tytöille. Isosiskon kanssa voi käydä vaikka kahvilla tai kävelyllä, ja saada samalla aikuisen tukea.

 

ADD LIFE / Sukupolvet ylittävän opiskelun opintomoduuli

Jyväskylän kesäyliopisto osallistui vuonna 2007 kuuden eurooppalaisen yliopiston yhteistyöhankkeeseen sukupolvet ylittävästä oppimisesta korkeakouluympäristössä (ADDing quality to LIFE through inter-generational learning via universities). ADD LIFE -hankkeessa Jyväskylän kesäyliopisto suunnitteli sukupolvet ylittävän, kulttuuriaiheisen opiskelun opintomoduulin. Taidehistoria taiteen tulkkina -kurssin opiskelijoiden ikähaitari oli 21–76 vuotta. 

 

Junnut Jeesaa!

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen organisoiman Junnut Jeesaa! -projektin tarkoituksena on, että nuoret auttavat senioreita arkisissa askareissa kuten kauppa-asioiden hoitamisessa. Kauppareissujen lisäksi nuoret ovat käyneet mm. palvelukeskuksissa avustamassa senioreita kännyköiden ja tietokoneiden käytössä. Ajatuksena on ollut myös eri sukupolvien välinen kohtaaminen.

 

LäksyHelppi

LäksyHelppi on Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin ja HOK-Elannon yhteishanke, joka tarjoaa apua kotitehtävien teossa. Punaisen Ristin paikallisosastot vapaaehtoisineen pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla perustavat läksykerhoja. Läksyjen lomassa jutellaan, pelataan ja vietetään aikaa yhdessä. LäksyHelppi on kohdennettu erityisesti Suomeen muuttaneille, mutta kaikki taustaan katsomatta ovat tervetulleita. Hankkeella parannetaan motivaatiota koulunkäyntiin ja ehkäistään syrjäytymistä.

 

Otamme mielellään vastaan tietoja ikäpolvia yhdistävästä toiminnasta ympäri Suomen. Vinkkejä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen sari.raitakari(at)vtkl.fi.

 

Linkkejä-sivulle on koottu lisätietoa ja oppaita ikäpolvitoiminnasta suomeksi ja englanniksi

Powered by Web Agency