Tutkimusta

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Ikäpolvia koskevaa ajankohtaista tutkimusta Suomessa:
 
 

Nuorisotutkimusverkoston Nuoret ja sukupolvet –tutkimusohjelman yhteisenä tavoitteena on analysoida sitä, mikä on sukupolven mieli – niin käsitteenä kuin ilmiönä – kun tarkastelun lähtökohtina ovat erityisesti monitieteisen nuorisotutkimuksen kehykset.

 

Sukupolviset kumppanuudet lasten hyvinvoinnin edistäjinä  (2010-2013)

Jyväskylän yliopiston Sukupolviset kumppanuudet lasten hyvinvoinnin edistäjinä –tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia sekä perinteisiä että uusia sukupolvisia eli sukupolvia yhdistäviä suhdejärjestelmiä, joissa myös lapset ovat toimijoina mukana. Sukupolvisia kumppanuuksia tutkitaan kolmella eri alueella: perheissä, Lasten Parlamenteissa ja lastensuojelun piirissä.

 

Sukupolvien ketju – suuret ikäluokat ja sukupolvien väliset vaihdot Suomessa  (GENTRANS 2006–2009 ja GENTRANS2 2012-2015)

Helsingin yliopiston GENTRANS -tutkimushankkeessa selvitetään sukulaisten välistä vuorovaikutusta sekä avunantoa suomalaisissa perheissä ja suvuissa. Tutkimuskohteena ovat suuret ikäluokat sekä heidän aikuiset lapsensa ja vanhempansa.

Powered by Web Agency