På svenska

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Livets gång och generationerna

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2011-13

 

Centralförbundet för de gamlas väl har igångsatt ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt (2011-13) kallat Elämänkulku ja ikäpolvet (Livets gång och generationerna), där man granskar förhållandet mellan generationerna och de spänningar som ibland finns, och hur man kan minska dem. Syftet är att främja i första hand de äldres psykosociala välbefinnande och deras möjligheter att delta i det övriga samhällslivet genom ökad samverkan mellan generationerna. Projektet finansieras av Penningautomatföreningen och förverkligas i samarbete med olika organisationer, universitet och företag.

 

Projektet

  • samlar in och analyserar information om hur människor i olika generationer gestaltar sitt liv och sin plats i släktledens gång, och hur de förhåller sig till andra, antingen yngre eller äldre generationer
  • stimulerar en aktiv diskussion om de spänningar som finns mellan generationerna, och vad som kan göras för att minska dem
  • främjar aktiviteter över generationsgränserna, och uppkomsten av nya gemenskaper, med hjälp av en kampanj där man utmanar varandra. 

 

Projektet Elämänkulku ja ikäpolvet utgör en del av EU:s temaår 2012 kring aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, och innebär att man utmanar olika aktörer att utveckla och presentera konkreta sätt att främja kontakten och samverkan mellan generationerna.

Läs mer om utmaningskampanjen 2012:

 Fyra generationers träffar


Material för kampanjen hittar du här.

Fyra_gen-netti

 

Powered by Web Agency