Yhteistyökumppanit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke toteutetaan yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kuuluu järjestöjä, yliopistoja ja yrityksiä. Yhteistyökumppanit tuovat hankkeeseen asiantuntemustaan, tekevät tutkimusyhteistyötä ja osallistuvat haastekampanjaan.

 

Yhteistyökumppanit:

  • Ikäinstituutti
  • Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Lahden yksikkö) & Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lahti School of Innovation)
  • Jyväskylän yliopisto
  • Marttaliitto ry
  • Oppifi Oy
  • Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
  • Suomen Vanhempainliitto ry
  • Suomen Veteraaniurheiluliitto ry

 

Stockmann logo

Lisäksi Stockmann on ollut mukana toteuttamassa Neljän polven treffit -haastekampanjaa.

 

Yhteistyökumppaneiden kuvaus

 

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti on Ikäinstituutin säätiön ylläpitämä asiantuntijaorganisaatio. Sen päätehtävänä on tuottaa, levittää ja juurruttaa käytännönläheistä tietoa ja hyviä toimintatapoja ikäihmisten hyväksi. Ikäinstituutti edistää hyvää vanhenemista tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnallaan.

 

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Lahden yksikkö) & Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lahti School of Innovation): Tikutus -hanke

Tikutus on toteuttajiensa yhteishanke, jonka tavoitteena on tukea ikääntyvien omaehtoista terveyden edistämistä ja hyvinvoinnista huolehtimista hyödyntäen yksinkertaista ja edullista teknologiaa eli usb-muistitikkuja. Hankkeessa kehitetään muistelu- ja terveystikkua. Muistelutikulle voi tallentaa elämäkerrallisia dokumentteja, kuten perhevalokuvia, tekstejä ja ääni- ja videotallenteita, sekä käyttäjän harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin liittyvää materiaalia. Terveystikku toimii oman terveyden edistämisen ja seurannan välineenä, mutta myös turvavälineenä akuuttien sairastumistapausten varalta.

 

Jyväskylän yliopisto

Hankkeen yhteistyökumppani Jyväskylän yliopistossa on sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta.

 

Marttaliitto ry

Martat on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttaliittoon kuuluu 43 000 jäsentä.

 

Oppifi Oy

Oppifi Oy on espoolainen digitaalisen median yritys, joka kehittää Epooq -muistelu- ja elämäntarinapalvelua. Palvelu mahdollistaa elämäntarinoiden taltioinnin monimediallista kerrontaa hyödyntäen sekä kokemusten jakamisen käyttäjän haluamien henkilöiden sekä yhteisöjen kesken. Epooq on suunnattu erityisesti isovanhempien sukupolvelle, jolla on runsaasti omakohtaista elämänkokemusta. Entäpä jos Sinun elämänkokemuksesi olisi osa historiankirjoitusta?

 

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 117 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi ja osallistumista päätöksentekoon. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. Allianssi edustaa suomalaista nuorisotyötä kotimaassa ja alan kansainvälisillä foorumeilla. Se järjestää koulutusta, välittää tietoa ja nuorisovaihtopaikkoja ulkomaille, tukee nuorten osallistumista, maahanmuuttajatyötä ja liikkuvuutta.

 

Suomen Vanhempainliitto ry

Suomen Vanhempainliitto on vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien ja koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä sekä tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.


Liittoon kuuluu lähes 1400 rekisteröityä päiväkodeissa, kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

 

Suomen Aikuisurheiluliitto ry

Suomen Aikuisurheiluliiton tavoitteena on ohjata yli 30-vuotiaita urheilijoita yhteen, edistää terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää laaja-alaista harrastus-, koulutus- ja kilpailutoimintaa jokaiselle omalla tasollaan ja tätä kautta luoda niin fyysistä kuin henkistäkin hyvinvointia.


Kilpailutoiminta on liiton näkyvin toiminnallinen osa-alue, mutta se on samalla tavoitteellinen peruspohja terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävän liikuntatoiminnan edistämiseen. Seuratoiminnan aktiivinen kannustaminen sekä kiinteä yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa edesauttaa tavoitteeseen pääsemistä. Liiton koulutus- ja valmennustoiminta luo pohjaa aikuisväestön pitkäjänteiselle ja suunnitelmalliselle liikunnan harrastamiselle.

Powered by Web Agency